Certificeringen

Kwaliteit, integriteit, veiligheid
en sociaal ondernemen.

Stichting ArbeidsGilde werkt volgens ISO 26.000,
de internationale richtlijn voor MVO.

De richtlijn heet officieel ‘Guidance on Social Responsibility‘. Met ISO 26.000 verankert Stichting ArbeidsGilde haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie. Stichting ArbeidsGilde werkt volgens de richtlijnen van VN, ILO, OESO en Global Compact, die bij ISO 26.000 aansluiten.

Download DIN ISO 26.000 – Guidelines (English):

Stichting ArbeidsGilde werkt conform
ISO 37.500-2014

 • Dit omvat de belangrijkste stadia, processen en beheeraspecten van uitbesteding, ongeacht omvang en branche. Het doel is om organisaties een passend fundament te verschaffen, om gedurende de gehele verdragsperiode uitbestedingsregelingen aan te gaan en te bestendigen.

 • Geeft richtlijnen met betrekking tot:

  • Goed beheer van uitbestedingsovereenkomsten, tot wederzijds voordeel van zowel klant als leverancier;
  • Flexibiliteit in uitbestedingsovereenkomsten en aanpassing aan wisselende bedrijfsvereisten;
  • Onderkennen van risico’s bij uitbesteding;
  • Mogelijk maken van wederzijds profitabele samenwerking.
 • Kan per sector op maat aangepast en uitgebreid worden met het oog op branche specifieke vereisten, om aan internationale, nationale en lokale regelingen (inclusief die aangaande milieu, arbeid, gezondheid en veiligheid) te beantwoorden, evenals aan de omvang en sector van de uitbestedingsregeling.

 • Houdt rekening met het feit, dat individuele stakeholders gedurende sommige fases van de uitbestedingscyclus nu eens samenwerken en dan weer gescheiden optreden. Het is niet mogelijk om bepaalde delen van de uitbestedingscyclus exclusief bij klant of leverancier onder te brengen. Voor elke uitbestedingsregeling dient de procedurele verantwoordelijkheid opnieuw te worden geijkt, gewogen en aangepast ten behoeve van de gebruiker.

 • Dient te beantwoorden aan het type uitbestedingsrelatie; of de uitbesteding voor het eerst is of niet, of er een enkele of meerdere leveranciers bij betrokken zijn, of dat het om ontwerpovereenkomsten gebaseerd op diensten of resultaat gaat. Processen beschreven in ISO 37500:2014 moeten bij het doel van uitbesteding en de achtergrond van klant en leveranciers passen.

 • Dient te worden gebruikt door klanten, leveranciers en gebruikers van uitbesteding, zoals:

  • Besluitvormers en hun gevolmachtigd vertegenwoordigers;
  • Alle stakeholders betrokken bij totstandkoming en management van uitbestedingsregelingen;
  • Medewerkers van alle niveaus en mate van ervaring met uitbesteding.

Download ISO 37.500 – Guidelines (English):

Stichting ArbeidGilde – Volledig landelijke dekking

Stichting ArbeidsGilde heeft vestigingen in iedere provincie.

100% Dekking