MISSIE

Er bestaat grote vraag naar goed opgeleide medewerkers* in vele sectoren. Die neemt alleen maar toe. Tegelijk staan veel mensen met talent aan de zijlijn: pas afgestudeerden, mensen met psychische klachten, mensen met lichamelijk klachten, voortijdige schoolverlaters, 50plussers, mensen met een niet-sluitend cv, sollicitanten die vaak van studie zijn veranderd, ouders die willen terugkeren op de arbeidsmarkt en personen die van baan willen veranderen. Mensen die om allerlei redenen moeilijk bemiddelbaar zijn naar werk of waarvan kennis en ambitie door slechte startkwalificaties in de kiem wordt gesmoord. Medewerkers moeten bovendien steeds langer flexibel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, parate kennis onderhouden en het ‘Levenslang Leren’ omarmen.

Stichting ArbeidsGilde wil het talent van medewerkers ontwikkelen en (vak-)opleidingen bevorderen. Wie gemotiveerd is, verdient een kans. Stichting ArbeidsGilde wil als non-profit organisatie actief deskundigheid bevorderen, arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit stimuleren en het ideaal van ‘Levenslang Leren’ gericht inhoud geven. Kennis en leren bevorderen duurzaamheid op de arbeidsmarkt en verkleinen de kloof tussen arm en rijk.

We geven medewerkers een kans, om al werkend te leren, een inkomen te verdienen en na gebleken inzet een erkend certificaat of vakdiploma te behalen. Tegelijk wil Stichting ArbeidsGilde werkgevers en organisaties ondersteunen bij het behoud en gericht omscholen van medewerkers.

 

VISIE

Stichting ArbeidsGilde wil dé spil zijn tussen werkgevers, overheid, gemeentes, lokale overheid, sponsoren, vakorganisaties en opleidingsinstituten, om arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit van toekomstige medewerkers met talent en inzet te stimuleren. Stichting ArbeidsGilde ontwikkelt daartoe leer-werktrajecten en praktijkscholen – bij voorkeur met baangarantie – om werkzekerheid te bevorderen en gekwalificeerd personeel te behouden en perspectief te bieden. Ook nazorg bij werk, op- of omscholing en sociale cohesie zijn hierbij van belang. Stichting ArbeidsGilde wil mensen duurzaam voor de arbeidsmarkt behouden.

Beroepsoverstijgende niveaubepaling, structurele assessments, maar vooral motivatie van de medewerker en nauwe samenwerking met de werkgever vormen ijkpunten van de individuele en organisatorische arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit.

Een baangarantie bij Stichting ArbeidsGilde houdt in: minimaal 90% aanwezigheid; actieve houding bij sollicitaties; volledige inzet gedurende de opleiding en stage; correcte afmelding bij afwezigheid; het behalen van diploma of certificaat en het accepteren van aangeboden stage of baan.

Werkzekerheid met inhoud en perspectief is voor iedereen mogelijk!

*‘De term ‘medewerker’ staat voor elke persoon van elk geslacht en dient alleen het leesgemak.