Opleidingen

ALLES OP MAAT

We bieden praktijkgerichte vakopleidingen met aansluitende baangarantie, evenals cursussen en trainingen.

Talentontwikkeling begint met doelmatige, praktijkgerichte begeleiding en opleiding. Onze praktijkopleidingen – met erkende vakdiploma’s – onderscheiden zich van andere opleidingen door een baangarantie. Stichting ArbeidsGilde verzorgt dit bij partners en derden in diverse branches.

Baangarantie onder voorwaarde van minimaal 90% aanwezigheid; actieve houding bij sollicitaties; volledige inzet gedurende de opleiding en stage; correcte afmelding bij afwezigheid; behalen van diploma; accepteren van aangeboden stage/baan.

Het kan voor een medewerk(st)er en werkgever van groot nut zijn, om tijdens de opleiding door middel van assessments of beroepsoverstijgende niveaubepalingen te bezien, in welke functie en in welke branche iemand het best functioneert. Ook dit kan Stichting ArbeidsGilde verzorgen.

Wij bieden maatgesneden trainingen, cursussen en opleidingen en verzorgen EVC trajecten. Een passende baan is het doel, maar niet ons einddoel. We willen medewerk(st)ers graag duurzaam op de arbeidsmarkt begeleiden en “Levenslang Leren” in de praktijk brengen. Daarom verzorgt Stichting ArbeidsGilde ook gerichte nazorg.