Stichting ArbeidsGilde

WIE ZIJN WIJ

Stichting ArbeidsGilde is een landelijk werkende organisatie in Nederland.
Zij maakt deel uit van een Europees Economisch SamenwerkingsVerband met
vestigingen in elk land van Europa en enkele landen daarbuiten.

Stichting ArbeidsGilde is een onafhankelijke non-profit organisatie voor beroepsopleidingen, begeleiding en kennisoverdracht.