Metselaar (m/v, MBO 2)

BAANGARANTIE

 

 

 

Er is een groot tekort aan vakgericht opgeleide werknemers (m/v) in de bouw. Daarom biedt het ArbeidsGilde in samenwerking met de bouwwereld, leermeesters en jobcoaches een leer-werktraject, waarin deelnemers de juiste kwalificaties kunnen behalen om snel in de bouw in te stromen.

 

Opleiding Metselaar

Via praktijklessen en ondersteunende theorie kan een leerling-metselaar al na 6 maanden in de bouw meewerken. We selecteren kandidaten zorgvuldig op grond van motivatie, ambitie en werk- en denkniveau. Na afronding van het volledige leer-werktraject van 32 maanden beschikt de leerling-metselaar over een erkend vakdiploma en voldoende ervaring om duurzaam aan de slag te kunnen.

De opleiding is veelomvattend en voorziet ook in benodigde veiligheidsdiploma’s zoals VCA en BHV.

Leerling-metselaars voeren volgens de richtlijnen van de opleiding en in kleine groepen, op locatie en onder leiding van een ervaren vakman/vrouw praktijkopdrachten uit. De opdrachten zijn het begin van hun portfolio, dat zij tijdens de gehele leerperiode aanvullen. Het portfolio en een proeve van bekwaamheid leiden uiteindelijk tot het vakdiploma.

Tijdens deze opdrachten letten we naast aanleg, handigheid en professionaliteit ook op:

  • verantwoordelijkheidsgevoel
  • voldoening bij het volbrengen van de opdracht
  • samenwerking

Leerlingen met meer ambitie, kennis en mogelijkheden krijgen een advies en een scholingsplan voor de toekomst. Ons opleidingsinstituut kan voor deze groep ook geschikte vervolgopleidingen bieden.

 

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding tot metselaar is bestemd voor kandidaten, die graag met hun handen en in de bouw werken en die een basisberoepsopleiding willen afronden.

Voor toelating tot de opleiding kijken we – naast vooropleiding – naar levens- en werkervaring. Wat een leerling in zijn leven gedaan heeft zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en eerder behaalde diploma’s aan bod.


Metselaar met baangarantie

De totale opleiding duurt 32 maanden. Een leerling-metselaar is – afhankelijk van het individuele tempo – al vanaf de eerste 6 maanden gedeeltelijk inzetbaar in de bouw.

 

 

Baangarantie onder voorwaarde van minimaal 90% aanwezigheid; een actieve houding bij sollicitaties; volledige inzet gedurende de opleiding en stage; correcte afmelding bij afwezigheid; behalen van diploma; accepteren van aangeboden stage of baan.

In ons leersysteem sluiten praktijk en theorie nauw aan. Daardoor zijn er weinig uitvallers en is het slagingspercentage hoog.

Mocht een leerling inzet tonen, maar toch niet op zijn plaats blijken als metselaar, dan kunnen we geschikte alternatieven in de bouw bieden. Periodieke evaluaties en proeves van bekwaamheid maken vorderingen en inzet van de leerling duidelijk zichtbaar.

Is de bouw in zijn geheel niet de juiste werkomgeving, dan kunnen we een alternatieve leerweg in opleiding of beroep aanbieden.

Ons opleidingsinstituut beschikt over lesstof voor o.m. de volgende leerrichtingen: voeger, steigerbouwer, tegelzetter, lijmer, stukadoor, spack spuiter, isoleerder, opperman.
Maatgesneden aanvullende opleidingen zijn in samenwerking met werkgevers welkom.

 

Locatie op aanvraag.

 

Informatie

Willemijn Winters
Mobiel             06-52676003
Kantoor           088 02 77 810
Email              willemijn.winters@arbeidsgilde.nl